Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla inst. Hydrokrakingu, WW I i WW II

Wykonanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla instalacji Hydrokrakingu, Wytwórni Wodoru I i Wytwórni Wodoru II pod kątem spełnienia aktualnych wymagań ppoż, w tym wymagań rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  Pokaż więcej  Zwiń