Rekonstrukce chodníku ze silnice I / 27 do bl. 66_PD

Předmětem investiční akce je vybudování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a následně projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) nového chodníku ze zámkové dlažby cca délka cca 260 m a v šířce 1,8 m spolu s rekonstrukcí VO a výměny stávajících stožárů VO. Chodník začíná schody (dojde k opravě schodnic) u kruhového objezdu v Záluží u Benešáku a směřuje v trase stávajícího panelového chodníku do bl. 66, kde bude proveden přechod pro chodce ke st. 6632.  Pokaż więcej  Zwiń