Z/1118/08/2019/RNJ Opomiarowanie instalacji CLAUS w OPD S.A. Zakład Jedlicze

ORLEN Południe S.A. zaprasza do złożenia oferty techniczno-cenowej na dostawę, montaż i uruchomienie opomiarowania przepływu i składu chemicznego, wilgotności na dopalaczu po Clausie odprowadzającym gazy odlotowe z węzła odzysku siarki na kominie X-711 wraz z podłączeniem sygnałów pomiarowych do sytemu DCS i opracowaniem dokumentacji powykonawczej na instalacji Hydrorafinacji w Zakładzie w Jedliczu zgodnie z załączonym zakresem rzeczowym.
Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym zapytaniu ofertowym.  Pokaż więcej  Zwiń