Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy inst. elektrycznej Bud. 01 i 03 w Płocku

Wykonanie dok. proj. dotyczącej rozbudowy instalacji elektr. na Bud 01 i 03 zlok. przy ul. Chemików 7. Rozbudowa inst. związana z planowanym montażem dodatkowych urządzeń zasilanych z nowych rozdzielni elektrycznych piętrowych Dok. proj. należy sporządzić w 4 egz. w formie papierowej i na nośniku elektronicznym Dok. sporządzona przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania inst. elektrycznych oraz zweryfikowana/zaopiniowana przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 Pokaż więcej  Zwiń