Z/1793/10/2019/RT Dostosowanie stanowisk NO do opróżnienia surowców z cystern kolejowych w OPD ZT

ORLEN Południe S.A. zaprasza do złożenia oferty techniczno-cenowej na dostosowanie 10 stanowisk NO do opróżnienia surowców z cystern kolejowych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Wykonanie prac w ORLEN Południe S.A Zakład Trzebinia zgodnie z załączonym zakresem prac.
Szczegółowe informacje zawarte są w załączonym zapytaniu ofertowym.  Pokaż więcej  Zwiń