EPC: TPP-21 US-6kV skirstyklos sekcijų keitimas/ EPC: Replacement of TPP-21 US-6kV switchgear

Projektavimo ir montavimo darbai pagal projektą
OLP01758 (TPP-21 US-6kV skirstyklos 1-os ir 2-os sekcijų keitimas)/ Designing and installation works under Project OLP01758 (Replacement of TPP-21 US-6kV switchgear
1st and 2nd sections)
 Pokaż więcej  Zwiń