RFI - Analiza rynku w zakresie usług serwisowych (technicznych) na stacjach paliw

PKN ORLEN zaprasza zainteresowanych dostawców do wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym analizy rynku w zakresie usług serwisowych (technicznych) realizowanych w ramach stacji paliw PKN ORLEN S.A. w Polsce. Pozyskane dane zostaną wykorzystane do przeprowadzenia weryfikacji cen i zbadania potencjału dostawców na rynku przedmiotowych usług.

PKN ORLEN S.A. zastrzega, iż niniejsze postępowanie nie stanowi zaproszenia do składania ofert, udzielone odpowiedzi będą miały charakter informacyjny.

Ogólny zakres usług:
1. Montaż, naprawa, przegląd i konserwacja instalacji i urządzeń pomiarowych
2. Montaż, naprawa, przegląd, konserwacja oraz serwis urządzeń technologicznych
3. Montaż, naprawa, przegląd, konserwacja oraz serwis urządzeń automatyki i nadzoru
4. Instalacja, naprawa, przegląd, konserwacja, serwis oraz pomiary urządzeń elektroenergetycznych
5. Montaż, naprawa, przegląd, konserwacja oraz serwis odkurzaczy (tylko CODO)
6. Przegląd separatorów zgodnie z ustawą ochrony środowiska
7. Wykonanie nowej i modernizacja instalacji paliwowej oraz instalacji LPG
8. Aktualizacja danych technicznych urządzeń w systemowej bazie zleceniodawcy,
9. Likwidacja sprzętu i wyposażenia
10. Wykonanie obowiązkowej inwentaryzacji w momencie przejęcia stacji do serwisowania.

Szczegóły zostały zawarte w załącznikach zapytania RFI (Załączniki nr 1-4). Dopuszczamy możliwość złożenia odpowiedzi na RFI dla częściowego zakresu wskazanego w Zał. nr 3 i 4 w ramach branży, w której dany dostawca się specjalizuje.

UWAGA: W dniach 17-24.02.2020 w danym postępowaniu zastępuje mnie Marcin Puchalski (tel. +48242569069, Marcin.Puchalski@orlen.pl).

----------------

1. Sposób i termin złożenia odpowiedzi
Odpowiedź należy złożyć zgodnie z wymaganiami zawartymi na Platformie CONNECT.

2. Dodatkowe pytania
W trakcie przygotowania odpowiedzi, Dostawca ma prawo zgłaszać dodatkowe pytania dotyczące niniejszego postępowania poprzez zakładkę Pytania i Odpowiedzi na Platformie CONNECT. Spółka zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytania bez podania przyczyn.

3. Zastrzeżenia
Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego zaproszenia lub warunków postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem odpowiedzi ponosi Dostawca.

Niezależnie od wyniku postępowania, Spółka nie będzie odpowiedzialna, ani dłużna w jakikolwiek sposób, kosztów lub strat poniesionych przez Dostawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem odpowiedzi.

Niniejsze zaproszenie do składania odpowiedzi oraz postępowanie RFI poddane są prawu polskiemu. W niniejszej sprawie nie mają zastosowania przepisy art. 66 i następne k.c. dotyczące ofert. PKN ORLEN S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotów, które ewentualnie zostaną zaproszone w przypadku podjęcia kolejnych działań związanych z procesem przetargowym.

4. Ochrona informacji
Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich informacji wynikających z niniejszego RFI, jako informacje chronione. Informacje dotyczące faktu zaproszenia Dostawcy do udziału w niniejszym postępowaniu, prowadzenia negocjacji handlowych oraz zawartych umów mogą być udzielane przez Dostawcę jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki na przekazywanie osobom trzecim lub publikację takich informacji.

5. Ceny
Ceny podane w odpowiedzi powinny być określone w walucie PLN, w kwocie netto (bez należnego podatku VAT).
 Pokaż więcej  Zwiń