Przygotowanie do transportu odpadów (ADR).

ORLEN Eko Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na klasyfikacji transportowej odpadów niebezpiecznych, zgodnej z przepisami ADR oraz przygotowanie ich do transportu.

Termin realizacji: od momentu zawarcia Umowy przez okres dwóch lat.

Miejsce realizacji:
ul. Brzezińska 50
41-404 Mysłowice
 Pokaż więcej  Zwiń