Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadu o kodzie 16 81 01*

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadu o kodzie 16 81 01* pochodzącego w z terenu Mysłowic.
Ilość: do 8 000 Mg
Dopuszcza się składanie ofert na mniejszą ilość niż wskazana w Zapytaniu Ofertowym.
Dopuszcza się zgłoszenie ewentualnych podwykonawców w zakresie transportu.
Termin realizacji od momentu podpisania umowy przez okres dwóch lat.

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania przedstawiono w Załącznikach.
 Pokaż więcej  Zwiń