Projekt linii technologicznej do pakowania tabletek solnych z dostawą maszyn i urządzeń

Zadanie w formule „zaprojektuj i wykonaj”, którego przedmiotem jest projekt linii technologicznej do pakowania tabletek solnych z dostawą maszyn i urządzeń.

Szczegółowy zakres przedmiotu zakupu oraz warunki jego realizacji określa Specyfikacja nr OI/62/2019 z dnia 19.12.2019 r.  Pokaż więcej  Zwiń