Z/1511/11/2019/RNJ_Modernizacja węzła odwadniania osadów ściekowych w obrębie Separatora Centralnego

ORLEN Południe S.A. zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „Modernizacja węzła magazynowania i odwadniania osadów ściekowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i opracowaniem dokumentacji powykonawczej w Zakładzie w Jedliczu ” zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym, jego załącznikami oraz informacjami przekazanymi w trakcie obowiązkowej wizji lokalnej, której termin należy ustalić indywidualnie z:
Pan Mieczysław Haznar - tel.: 24 201 06 89, e-mail: mieczyslaw.haznar@orlen.pl
lub
Pan Stanisław Gancarz - tel.: 24 201 06 87, e-mail: stanislaw.gancarz@orlen.pl

Adres wizji:
ORLEN POŁUDNIE Zakład Jedlicze
ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze
 Pokaż więcej  Zwiń