Wykonanie modernizacji zbiornika solanki nr 2 na terenie Kopalni Soli i PMRiP „Góra” w Górze

Przedmiot zadania obejmuje czyszczenie zbiornika solanki nr 2 wraz z usunięciem, transportem i zagospodarowaniem wytworzonych odpadów oraz wykonaniem modernizacji zbiornika solanki nr 2 na terenie Kopalni Soli i PMRiP „Góra”. Szczegółowy zakres zadania określa Specyfikacja nr OI/6/2020 z dnia 29.01.2020 r., stanowiąca załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  Pokaż więcej  Zwiń