Odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 05 01 08*.

ORLEN Eko Sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy na usługę zagospodarowania odpadu o kodzie 05 01 08* - smoła, w szacowanej rocznej ilości 150 Mg. W partiach transportowych 20-25 Mg.

Transport odpadu do Zleceniobiorcy pozostaje po stronie ORLEN Eko Sp. z o.o.
Termin realizacji usługi –od daty zawarcia Umowy przez okres jednego roku.

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania przedstawiono w Załącznikach.  Pokaż więcej  Zwiń