Wykonanie rewizji wew. zbiorników magaz. i rurociągów LPG oraz przeprowadzenia prób ciśnieniowych

Przedmiotem postępowania ofertowego jest zakup usługi polegającej na przygotowaniu zbiorników magazynowych i rurociągów LPG do przeprowadzenia rewizji wewnętrznych wraz z czyszczeniem oraz utylizacją nieczystości, wykonania prób ciśnieniowych, badań nieniszczących oraz zakupu i wymiany zaworów w poniższych lokalizacjach:
1. TGP Płock - 3 zbiorniki
2. TGP Nowa Brzeźnica - 1 zbiornik, 8 rurociągów
3. TGP Szczecin - 1 zbiornik

Szczegółowy zakres prac zawiera zapytanie ofertowe.  Pokaż więcej  Zwiń