Zapytanie RFI na Kioski samoobsługowe na SP PKN ORLEN

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem KRS: 0000028860, numer NIP: 774 00 01 454 - zaprasza do złożenia Informacji na:

- Zapytanie Informacyjne RFI na Kioski samoobsługowe na SP PKN ORLEN

Szczegóły dotyczące przedmiotu zapytania oraz sposobu złożenia oferty zawiera załącznik zamieszczony na platformie Connect w pozycji "Kryteria formalne i ogólne".  Pokaż więcej  Zwiń

Dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty

Przedmiot oferty