Budowa rurociągu wody AKP I – AKP II na terenie Wydziału Górniczego KS i PMRiP „Góra”

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja nr OI/4/2020 z dnia 29.01.2020 r., stanowiąca załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  Pokaż więcej  Zwiń