Wybór generalnego wykonawcy stacji paliw NL Więckowice

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. zaprasza do złożenia oferty na generalnego wykonawcę stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Więckowicach przy ul. Gromadzkiej, gmina Dopiewo.

I. Oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że złożenie oferty odbywa się w ramach postępowania zakupowego prowadzonego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. i stanowi jeden z etapów negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 oraz aukcji i przetargu w rozumieniu art. 701 - 705 k.c.

II. Szczegółowy zakres prac do realizacji zawiera dokumentacja techniczna. W celu otrzymania dokumentacji technicznej należy za pośrednictwem zakładki pytania odpowiedzi przesłać podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności (stanowi załącznik do zapytania ofertowego) oraz potwierdzić chęć złożenia oferty w niniejszym postępowaniu zakupowym.

III. W przypadku, gdy kontrahent jest podmiotem krajowym lub zarejestrowanym na potrzeby VAT w Polsce i rozliczenie następuje w PLN, wynagrodzenie zostanie zapłacone w mechanizmie podzielonej płatności.

Oferta powinna zawierać informacje, że termin ważności oferty wynosi minimum 6 mc od daty złożenia.

Szczegółowe zapytanie ofertowe stanowi załącznik.  Pokaż więcej  Zwiń