Odzysk chlorku winylu ze ścieków.

Wykonanie pracy badawczej na Wydziale P-22 na temat odzysku chlorku winylu ze ścieków oraz wykonanie bazowych założeń dla projektu inżynieryjnego przemysłowej instalacji odzysku chlorku winylu ze ścieków.  Pokaż więcej  Zwiń