Odczynniki: izooktan, n-heptan

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na odczynniki n-heptan, izooktan dla Spółki.

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania przedstawiono w Załącznikach do postępowania (istnieje możliwość składania ofert na poszczególne Warianty oferty).

ORLEN Laboratorium Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000628738 NIP: 774-27-43-094, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 9.977.130,00 zł, będąca czynnym podatnikiem podatku VAT

Informacja dodatkowa dla potencjalnych oferentów:
W przypadku pytań - proszę o kontakt poprzez Platformę Connect. Proszę pod treścią pytań, jak i w załącznikach NIE umieszczać danych identyfikujących Państwa firmę (system wyświetla dane firmy, jak i dane osoby zadającej pytanie).
Zamówienie w imieniu Spółki ORLEN Laboratorium S.A. złoży firma posiadająca koncesje OPZ/OPC na paliwo ciekłe o kodzie CN 2901 10 00.  Pokaż więcej  Zwiń