Projekt Modernizacji Węzła Przygotowania i Dozowania Surowca do Instalacji ITPON

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy projektu modernizacji węzła przygotowania i dozowania surowca do Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Niebezpiecznych ORLEN Eko Sp. z o. o., zlokalizowanej w Płocku, ul Chemików 7.

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania przedstawiono w Załącznikach.  Pokaż więcej  Zwiń