Záložní napájení rozvaděče rm204-1 a ro204-2 v objektu F2040 – (CZ-USP-PET-2017-000163_19_15)

Napojení pro motorový rozvaděč rm204-1 novým kabelovým přívodem z hrm62-3 v objektu E2050 (stáčení EDC). Napojení pro světelný rozvaděč ro204-2 novým kabelovým přívodem z hrm62-3 v objektu E2050 (stáčení EDC). Rozvaděč hrm 62-3 je šuplíkového provedení a je zde prostor pro napojení. Propojení objektů F2040 a F2050 pomocí optického kabelu pro zajištění přenosu dat na panel VCM při výpadku stávající trasy. Bližší specifikace v přílohách.  Pokaż więcej  Zwiń