Projekt Przebudowy Istniejącego Systemu Uśredniania Osadów w Zbiornikach T1, T2, T3 i T5.

ORLEN Eko Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej pn. „Projekt Przebudowy Istniejącego Systemu Uśredniania Osadów w Zbiornikach T1, T2, T3, T5 w Celu Dostosowania do Aktualnej Klasyfikacji Stref Zagrożenia Wybuchem”, zlokalizowanego w Płocku, przy ul. Chemików 7.

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania przedstawiono w Załącznikach.
 Pokaż więcej  Zwiń