Projekt Węzła Odwadniania i Zagospodarowania Osadów Podekarbonizacyjnych w ORLEN Eko Sp. z o. o.

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej „Węzła Odwadniania i Zagospodarowania Osadów Podekarbonizacyjnych”.

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania przedstawiono w Załącznikach.  Pokaż więcej  Zwiń