Revitalizace závodu Kaprolaktamu - Dílčí technologické úpravy pro rok 2020(CZ-USP-IPE-2020-000432)

Instalace 2 centrálních kabelových tras pro přesun měření na elektrické provedení.
Kabelové rozvody budou mít 2 trasy – jedna zaštituje MaR z venkovního prostoru výrobny SA a druhá z vnitřních prostor výrobny SA.
Z důvodu omezeného počtu znaků je kompletní zadání součástí příloh.  Pokaż więcej  Zwiń