Stabilizator typu one-pack do wytłaczania twardych profili technicznych z PVC w formie granulek do testów

Wymagania jakościowe:
Zakres temperatur topnienia :
Temp I – 45-65 °C,
Temp II – 80-110 °C
Temp III – 125- 145 °C.
– stabilizatora używamy do produkcji granulatów naturalnych oraz barwionych (wg karty charakterystyki możemy stwierdzić, że stabilizator nie jest pigmentowany)
– nasi klienci produkują z tych granulatów różne profile – od profili na rolety kasetowe do paneli podłogowych
– głównie ekstruzja, ale nie wykluczamy, że klienci stosują granulaty na bazie tego stabilizatora również do koekstruzji
-Poziom CaCo3 w recepturze - od 15 do 50 PH
– rocznie zużywamy od 100-150 ton tego stabilizatora
Zwracamy się z prośbą do udziału w RFI. Celem niniejszego zapytania o informację jest pozyskanie ofert na stabilizator do testów jako potencjalny zamiennik produktu obecnie stosowanego. Ocena spełnienia wymagań jakościowych ANWIL S.A. i kwalifikacja do testów na podstawie specyfikacji i dokumentacji technicznej producenta/oferenta przedstawionej w odpowiedzi na RFI oraz ceny oferowanej na regularne dostawy. W formularzu RFI prosimy o wskazanie ceny DAP Włocławek ANWIL S.A.
RFI for one pack type stabiliser for ware profiles extrusion from PVC granulated for trials.
Quality requirements:
Melting temperature I – 45-65 °C,
Melting temperature II – 80-110 °C
Melting temperature III – 125- 145 °C.
- stabilizer used for the production of granules of natural and dyed (acc. to TDS we can conclude that the stabilizer is not pigmented)
- our customers produce different profiles basis on these granules - from profiles for blind cassette for floor panels
- extrusion only, but we do not exclude that customers apply the granules on the basis of this stabilizer also for co-extrusion
-level CaCO3 in the recipe - from 15 to 50 PH
- annuall demand - 100-150 tons.
The purpose of this RFI is to search potential alternatives of stabiliser which is now being used in the production process and the extension of suppliers database after the succesfull laboratory and production trial results are achieved. Evaluation of compantibility of product with the quality requirements of ANWIL S.A. and qualification for testing based on the specifications of product and the technical documentation presented by the manufacturer / tenderer as the response to RFI and price offered for regular deliveries. In the RFI please indicate DAP Włocławek ANWIL price.
 Pokaż więcej  Zwiń