Wykonanie dokumentacji projektowej i modernizacji przepompowni ppoż. na TGP Szczecin.

Przedmiotem postępowania zakupowego jest wykonanie dokumentacji projektowej i realizacji modernizacji przepompowni ppoż. na terenie Terminala Gazu Płynnego w Szczecinie.

Szczegółowy zakres usługi został ujęty w zapytaniu ofertowym załączonym do postępowania.

Spółka ORLEN Paliwa zaprasza do złożenia oferty.  Pokaż więcej  Zwiń