Prace w br. mechanicznej - Olefiny II - remont rurociągów technologicznych w 2021 r.

Prace w br. mechanicznej - Olefiny II - remont rurociągów technologicznych w 2021 r. Zakres prac M 263/TP1/2020 nr . Termin realizacji prac 12.04 - 31.05.2021. Termin realizacji może ulec zmianie z przyczyn technologicznych i/lub produkcyjnych.
Uwaga: Nastąpiła zmiana zakresu prac (ilość króćców)  Pokaż więcej  Zwiń