Lista zapytań ofertowych


 Wybierz


Pozycje 1-25 z 26  Pokazuj jednocześnie  Pozycji

 

Nazwa zapytania Numer postępowania Termin składania ofert  
MODERNIZACJA CHŁODNIC AMONIAKALNYCH E-1606 I E-1607 A I B ANWIL/2/000877/19 2020-01-20 12:00 Podgląd
7128 - Hydrogen Liquefaction, Storage and Distribution System/ Terminal ciekłego H2 - BZ OP/2/000001/20 2020-01-21 12:00 Podgląd
KR-102 Heater's burners NH3 design, installation, materials procurement OL/2/001382/19 2020-01-22 14:00 Podgląd
Odtworzenie układu pomiarowego 2-AT-408 ANWIL/2/000942/19 2020-01-23 15:00 Podgląd
Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania ANWIL/2/000782/19 2020-01-23 15:00 Podgląd
Projekt i zabudowa belek z wciągnikami nad podgrzewaczami gazu. ANWIL/2/000793/19 2020-01-24 14:00 Podgląd
Projekt i wykonanie zabezpieczenia rurociągu pary przed cofnięciem się metanu do rurociągu pary. ANWIL/2/000759/19 2020-01-24 14:00 Podgląd
Odtworzenie oświetlenia instalacji Demineralizacji i Wody Obiegowej ANWIL/2/000916/19 2020-01-24 15:00 Podgląd
Odtworzenie urządzenia nalewczego kwasu siarkowego do autocystern ANWIL/2/000960/19 2020-01-29 15:00 Podgląd
PRZEBUDOWA STACJI REDUKCJI PARY (LINIA A) ANWIL/2/000937/19 2020-01-31 10:00 Podgląd
ODTWORZENIE UKŁADU ZASILANIA KOTŁÓW HPS LINIA B ANWIL/2/000843/19 2020-01-31 10:00 Podgląd
Zakup i montaż pompy P 1406 ANWIL/2/000861/19 2020-01-31 10:00 Podgląd
MODERNIZACJA STACJI KONDYCJONOWANIA POWIETRZA ANWIL/2/000913/19 2020-01-31 13:00 Podgląd
Odtworzenie funkcjonalności bocznicy kolejowej ANWIL S.A. we Włocławku ANWIL/2/000874/19 2020-01-31 14:00 Podgląd
Odtworzenie zsuwni wibracyjnej H 4002 z zasypem kamienia F-4001 ANWIL/2/000825/19 2020-01-31 15:00 Podgląd
Budowa dwóch zbiorników stokażowych kwasu azotowego o pojemności 1500 m³ każdy ANWIL/2/000778/19 2020-01-31 15:00 Podgląd
Wymiana transformatorów w A-2 i modernizacji estakady kablowej przy komorach transformatorowych. ANWIL/2/000890/19 2020-02-03 11:00 Podgląd
Przebudowa instalacji oświetleniowej w Pompowni linii A i B ANWIL/2/000909/19 2020-02-03 15:00 Podgląd
Odtworzenie układu pomiarowego 1-AT-003 ANWIL/2/000955/19 2020-02-04 16:00 Podgląd
Odtworzenie instalacji oświetleniowej w obiektach produkcyjnych ES (PPWP) ANWIL/2/000015/20 2020-02-05 15:00 Podgląd
EPC FORMULA OF BIOETHANOL IIG (LIGNOCELLULOSIC)- PRODUCTION INSTALLATION COMPLEX PKN/2/004312/19 2020-02-06 16:00 Podgląd
Rekonstrukce ventilátorových chladicích věží - chladicí okruh CV II – (_P-USP-IPE-2020-000418) UG/2/004256/19 2020-02-10 10:00 Podgląd
Dostawa,montaż i uruchomienie elektrycznego kotła parowego oraz modernizacja układu zasilania kotła ANWIL/2/000951/19 2020-02-14 16:00 Podgląd
Wymiana transformatorów Woda Obiegowa A13 ANWIL/2/000865/19 2020-02-17 14:00 Podgląd
Zakup i montaż pomp NG-1706 A i B ANWIL/2/000027/20 2020-02-18 14:00 Podgląd