Lista zapytań ofertowych


 Wybierz


Pozycje 1-25 z 25  Pokazuj jednocześnie  Pozycji

 

Nazwa zapytania Numer postępowania Termin składania ofert  
Gamyklos vertik. ir horiz. ženklinimo įrengimas / Install. of guardrails, vert. horiz. road marking OL/2/000252/20 2020-03-31 14:00 Podgląd
Z/47/01/2020/RT - Wymiana laminatu na II dno stalowe w zbiornikach T-7, T-14 - zakład Trzebinia OPD/2/000059/20 2020-03-31 14:00 Podgląd
Zad. 30780:„Zmiana lokalizacji pomiaru przepływu FT-316 na inst. Ekstrakcji Aromatów”-br.mech PKN/2/001039/20 2020-03-31 14:30 Podgląd
Wykonanie prac w branży mechanicznej w remoncie planowym instalacji Regeneracja Aminy w 2020 r. PKN/2/000585/20 2020-03-31 16:00 Podgląd
Kolonos K-353 apatinės atramos modifikavimas / Modification of bottom sleeper of column K-353 OL/2/000333/20 2020-04-01 13:00 Podgląd
1000315680_TZ-25PZAB12008 Zrušení dvojitých filtrů G001 a G010 UG/2/000895/20 2020-04-01 16:00 Podgląd
10056277-Zhotovení bezpečných spojů PK7.2-HAS ZP Spolana s.r.o. UG/2/001310/20 2020-04-02 10:00 Podgląd
Prace w br. mechanicznej w remoncie planowym instalacji Odzysk Wodoru PKN/2/000956/20 2020-04-02 16:00 Podgląd
Realizacja prac w ramach zadania 30760 PKN/2/000529/20 2020-04-03 14:00 Podgląd
Dostosowanie zbiornika oleju opałowego(T41) do obowiązujących przepisów UDT wg projektu. ORLEN EKO/2/000042/20 2020-04-04 15:00 Podgląd
Zad. 30865 Prace w br. mechanicznej. "Wymiana zbiornika 19-V11 na instalacji Alkilacja HF". PKN/2/000824/20 2020-04-06 16:00 Podgląd
VŘ - Výměna oken a dveří na stavbě č. 3319 UG/2/000979/20 2020-04-07 12:00 Podgląd
Zad. 30781 Prace w branży M/A/E. PKN/2/004222/19 2020-04-07 16:00 Podgląd
Gamtinių dujų vamzdyno montavimas į KR-701/1,2 / Erection of natural gas pipeline to KR-701/1,2 OL/2/000332/20 2020-04-08 13:00 Podgląd
Remont zbiorników na instalacji Komponowanie Gazów Płynnych w roku 2020 PKN/2/001141/20 2020-04-10 12:00 Podgląd
Prace remontowe w trakcie postoju planowego instalacji OGK II (gr. M1) PKN/2/000852/20 2020-04-10 16:00 Podgląd
ŠE krano KR-01-00319 bėgių kelio remontas OL/2/000337/20 2020-04-15 16:00 Podgląd
Wykonanie prac w ramach zadania inwestycyjnego nr 41137 pt. „Zabudowa rezerwowego filtra H2S wraz z armaturą odcinającą na rurociągu wsadowym 400-GSW-202 do instalacji OxyClaus II” PKN/2/001011/20 2020-04-17 12:00 Podgląd
30866 ,,Dostosowanie emiterów BEM z instalacji TEiG II do wykonania pomiarów BAT/BREF" PKN/2/001031/20 2020-04-17 15:00 Podgląd
Prace remontowe w br. mechaniczno-montażowej na instalacji HOG w roku 2020 (gr. A20) PKN/2/000900/20 2020-04-17 16:00 Podgląd
Sraigtinių kompresorių techninis aptarnavimas ir remontas / Screw compressors maintenance and repair OL/2/000071/20 2020-04-24 16:00 Podgląd
10056493-Oprava pláště kolony K2.1S - HAS - ZP Spolana s.r.o. Repair of the column UG/2/001295/20 2020-04-30 10:00 Podgląd
10056574-Oprava potrubí přepadu A1-2C-KL- ZP Spolana s.r.o. Repair of the tube UG/2/001299/20 2020-04-30 10:00 Podgląd
10056644-Oprava pláště odparky G2.2.3-SA - ZP Spolana s.r.o.Repair of the evaporator UG/2/001301/20 2020-04-30 10:00 Podgląd
10056737-Oprava potrubí BP - HAS ZP Spolan s.r.o. Repair of the pipe line UG/2/001373/20 2020-04-30 10:00 Podgląd