Lista zapytań ofertowych


 Wybierz


Pozycje 1-6 z 6  Pokazuj jednocześnie  Pozycji

 

Nazwa zapytania Numer postępowania Termin składania ofert  
Z/2153/11/2019/RT Doradztwo techniczne LiBEP technologia produkcji metanolu z gazu ziemnego OPD/2/000561/19 2020-01-27 10:00 Podgląd
Opracowanie raportu na temat sposobów modyfikacji budowy strukturalnej (krystalicznej) azotanu amonu ANWIL/2/000930/19 2020-01-27 17:00 Podgląd
Energijos vartojimo audito atlikimas OL/2/000072/20 2020-01-29 11:00 Podgląd
Poptávka 10055332-Geodetické zaměření jeřábových drah a předpětí nosníků. UG/2/000309/20 2020-01-31 12:00 Podgląd
Study on conceptual design of implementation of HIPPS in Isomerization process unit (Penex Process) OL/2/001339/19 2020-01-31 12:00 Podgląd
Wykonanie pracy badawczej w kierunku opracowania i wdrożenia granulatów kompozytowych ANWIL/2/000006/20 2020-02-24 14:00 Podgląd