Lista zapytań ofertowych


 Wybierz


Pozycje 1-25 z 50  Pokazuj jednocześnie  Pozycji

 

Nazwa zapytania Numer postępowania Termin składania ofert  
Rozbudowa systemu zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości w czasie rozładunku autocystern ANWIL/2/000715/19 2019-11-17 22:00 Podgląd
Zakup i montaż zbiornika T103 ANWIL/2/000666/19 2019-11-18 11:00 Podgląd
Umowa ramowa na wentylatory, wirniki i części zamienne. ANWIL/2/000785/19 2019-11-18 12:00 Podgląd
Projekt i wykonanie zabezpieczenia rurociągu pary przed cofnięciem się metanu do rurociągu pary. ANWIL/2/000759/19 2019-11-18 15:00 Podgląd
Demontaż rurociągu CO. ANWIL/2/000735/19 2019-11-18 15:00 Podgląd
RFI - Chlorowany polietylen do PVC ANWIL/5/000141/19 2019-11-18 16:01 Podgląd
Biomasa granulowana i pożywka biologiczna/ Granulated biomass and biological medium ANWIL/2/000777/19 2019-11-19 09:00 Podgląd
Wózek elektryczny Melex 2 szt. ANWIL/2/000689/19 2019-11-19 12:00 Podgląd
Zakup i montaż redundantnego analizatora 99-AT-9592 ANWIL/2/000760/19 2019-11-19 12:00 Podgląd
Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej ANWIL/2/000694/19 2019-11-19 12:00 Podgląd
Dostawa mieszadła FLYGHT SR 4630.412 SF ANWIL/2/000779/19 2019-11-19 13:00 Podgląd
Polialkohol winylowy o stopniu hydrolizy 47% - Stabilizator drugorzędowy ANWIL/2/000804/19 2019-11-19 14:00 Podgląd
Dostawa i montaż uchwytów na włazach rewizyjnych zsypów wag ANWIL/2/000769/19 2019-11-19 14:00 Podgląd
Serwis zaworów KHUME na Ekspanderze ANWIL/2/000796/19 2019-11-19 16:00 Podgląd
Części do Ekspandera ANWIL/2/000774/19 2019-11-20 10:00 Podgląd
PRZECIWPOROSTOWY ŚRODEK DO POKRYWANIA ŚCIAN POLIMERYZATORÓW ANWIL/2/000806/19 2019-11-20 10:15 Podgląd
Inicjatory polimeryzacji: Nadtlenodwuwęglan dwu(2-etyloheksylu), Nadtlenopiwalan t-amylu ANWIL/2/000795/19 2019-11-20 10:30 Podgląd
KAPTUR BEZ NADRUKU Z POLIETYLENU NA ROK 2020 ANWIL/2/000830/19 2019-11-20 14:00 Podgląd
Umowa ramowa na kompleksową obsługę serwisową urządzeń załadowczo – rozładowczych w Anwil SA ANWIL/2/000580/19 2019-11-20 14:00 Podgląd
Przygotowanie Planu zarządzania hałasem ANWIL/2/000738/19 2019-11-20 18:00 Podgląd
Załadunek, transport, przetwarzanie (tj. odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów o kodzie 07 01 07* ANWIL/2/000708/19 2019-11-21 12:00 Podgląd
Węglan potasu kalcynowany - zakup na rok 2020 ANWIL/2/000821/19 2019-11-21 16:00 Podgląd
Olej Silinkonowy UCON 50-HB-5100 - Zakup na rok 2020 ANWIL/2/000831/19 2019-11-21 16:00 Podgląd
Załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie zużytego katalizatora. ANWIL/2/000781/19 2019-11-22 12:00 Podgląd
Odtworzenie analizatora 7-AT-301A/B ANWIL/2/000711/19 2019-11-22 12:00 Podgląd