Lista zapytań ofertowych


 Wybierz


Pozycje 1-25 z 33  Pokazuj jednocześnie  Pozycji

 

Nazwa zapytania Numer postępowania Termin składania ofert  
Z/1906/10/2019/RT-zakup usług transportowych ONG w 2020 roku OPD/2/000494/19 2019-11-12 10:00 Podgląd
Z/1900/10/2019/RT-Zakup usług transportowych Oleju Opał Ciężkiego 2020 rok OPD/2/000491/19 2019-11-12 11:00 Podgląd
Z/1221,1233,1261,1269,1313/09/2019/RNJ - Kontrola okr. stanu techn. zbiorników w Zakł. Jedlicze OPD/2/000465/19 2019-11-12 11:00 Podgląd
Z/1375/10/2019/RNJ Glikol Etylenowy 60% OPD/2/000516/19 2019-11-12 12:00 Podgląd
Z/1848/10/2019/RT - Rusztowina - Materiał potrzebny na wymianę zużytych części rusztu kotła OR-32 OPD/2/000484/19 2019-11-12 12:00 Podgląd
Z/1342/10/2019/RNJ_Zagospodarowanie odpadu o kodzie: 19 08 13* OPD/2/000479/19 2019-11-12 12:00 Podgląd
Usługa transportu olejów bazowych z Zakład Jedlicze 38-460 do 6200 Aabenraa, Denmark w 2020 r. OPD/2/000485/19 2019-11-12 14:00 Podgląd
Transp. autocysternami Oleju Opał Ciężkiego w 2020 r. na trasach wyszczególnionych w poz. zapytania. OPD/2/000483/19 2019-11-12 16:00 Podgląd
Z/1887/10/2019/RT Wykonanie badań geotechnicznych dla ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze OPD/2/000477/19 2019-11-12 16:00 Podgląd
Z/1402/10/2019/RNJ - Uszczelnienie mechaniczne John Craine 0260/4620/--/Y03190 OPD/2/000511/19 2019-11-13 11:00 Podgląd
Z/1634/09/2019/RT Uszczelki do separatora typ. CNO 50 PMO OPD/2/000502/19 2019-11-13 13:00 Podgląd
Catering na spotkania przed wigilijne dla pracowników ORLEN Południe zakład Trzebinia i Jedlicze 19r OPD/2/000495/19 2019-11-14 16:00 Podgląd
Z/1564/10/2018/RNJ_Wykonanie stałych systemów zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości OPD/2/000645/18 2019-11-14 16:00 Podgląd
Z/883/06/2018/RNJ_Budowa i uruchomienie stanowiska pełnienia oleju bazowego do autocystern OPD/2/000387/18 2019-11-14 16:00 Podgląd
Organizacja eventu eko "Drzewko za makulaturę – 2019 OPD/2/000501/19 2019-11-15 12:00 Podgląd
Z/286/02/2019/RT Remont zaworu szybkozamykającego OPD/2/000487/19 2019-11-15 12:00 Podgląd
Z/1354/08/2019/RT_Usługa zagospodarowania odpadów drewnianych z podkładów kolejowych -17 02 04* OPD/2/000387/19 2019-11-15 12:00 Podgląd
Z/493/03/2019/RNJ Biurka do Sterowni OPD/2/000317/19 2019-11-15 12:00 Podgląd
Z/1117/08/2019/RNJ_Dostosowanie pompowni POTOK do wymagań środowiskowych OPD/2/000421/19 2019-11-18 12:00 Podgląd
Z/1888/10/2019/RT Osuszacz powietrza HDT18 lub równoważny OPD/2/000506/19 2019-11-18 13:00 Podgląd
Z/1857/10/2019/RT_Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie: 17 05 03* OPD/2/000472/19 2019-11-18 13:00 Podgląd
Z/936/07/2019/RNJ - Przegląd okresowy generatora azotu INMATEC w ORLEN Południe SA Zakład Jedlicze OPD/2/000373/19 2019-11-18 16:00 Podgląd
Z/1737/09/2019/Paszportyzacja infrastruktury; dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczeń i monitoringu OPD/2/000454/19 2019-11-18 16:00 Podgląd
Z/429/03/2019/RT Wymiana nalewaków i petrocountów na frontach kolejowych OPD/2/000341/19 2019-11-19 10:00 Podgląd
Z/1078/08/2019/RNJ Uszczelnienie przejść rurociągów przez ściany budynku wraz zabudową zaworu. OPD/2/000462/19 2019-11-19 13:00 Podgląd